SOALAN LATIHAN

1. Nyatakan kitab suci bagi penganut agama Islam.
2. Nyatakan kitab suci bagi penganut agama Buddha.
3. Nyatakan tempat beribadat kaum yang menganut agama 
    Hindu.
4. Nyatakan kitab suci bagi penganut agama Hindu.
5. Kaum apakah yang selalunya menganut agama Hindu?
6. Nyatakan tempat beribadat kaum yang menganut agama
    Kristian.
7. Nyatakan kitab suci bagi penganut agama Kristian.
8. Kaum apakah yang selalunya menganut agama Kristian.
9. Apakah tujuan adat merisik dijalankan?
10. Apakah tujuan adat meminang dijalankan dalam kaum
      Melayu?
11. Mengapakah kita harus mengamalkan adat yang diwarisi 
      turun temurun?
12. Hari bertunang kaum Cina dilakukan berdasarkan
      kalendar apa?
13. Nyatakan adat-adat urusan perkahwinan kaum India.
14. Pada pendapat anda,perlukah kita mematuhi adat pada 
      zaman ini?

No comments:

Post a Comment